Algemene informatie
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afspraken en Nieuwe Regels (2)
 Arbitragebeleid (1)
 Beleidsplan (1)
 Buurtsportcoach (1)
 Clubartikelen (1)
 Clubhuis en Veld (2)
 Contributie (1)
 Fysiotherapie (1)
 Gedragsregels (2)
 Handleidingen (1)
 Incasso (1)
 Infodesk (1)
 Lidmaatschap (1)
 Sponsoring (1)
 Veelgestelde vragen (1)
 Veiligheid en Gezondheid (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie regeling 

1. Contributie

 
Deze wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, daarbij is 1 oktober de peildatum van de leeftijden.
De contributie is altijd voor een heel verenigingsjaar verschuldigd.
De contributiebedragen zijn op deze site te vinden onder "De Club" en dan "Contributie" .

2. Betaling van de contributie

Nieuwe leden kunnen alleen nog met machtigingen betalen en de contributie wordt niet direct door onze penningmeester maar via NL Collect geïnd. De betalingen verlopen via de gebruiksvriendelijke betalingsmethode iDEAL of per SEPA Incasso. De nota’s worden per e­mail en SMS aan onze leden verzonden. Mochten leden niet bereikbaar zijn per e­mail of SMS dan wordt een brief toegestuurd.

3. Trimleden

Trimleden zijn leden die slechts deelnemen aan de training. Trimleden mogen maximaal 3 wedstrijden per seizoen meespelen met competitiewedstrijden.
Het is altijd mogelijk een Trimlidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

4. Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie ( [email protected]), uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.

 • Opzeggingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie (via [email protected]) gemeld en ook bevestigd zijn. Alle andere opzeggingen, zoals via coaches, trainers, andere leden of kennissen zijn niet geldig. Zonder bewijs van opzegging loopt de contributieverplichting door !
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 15 mei is de laatste datum waarop opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar geaccepteerd worden.
 • Zeg je later, maar uiterlijk 30 juni op, dan brengen wij € 50,00 in rekening in verband met al aangegane verplichtingen (o.a. aanmelding bij de KNHB.).
 • Opzeggingen ontvangen na 30 juni betekenen wel contributieverplichting voor het volgende verenigingsjaar, zelfs als er niet meer bij VMHC gespeeld wordt.
 • Tussentijdse opzeggingen om gezondheidsredenen dienen schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd (via ledenadministratie [email protected]).
5. HeusdenPas
Met de HeusdenPas is het mogelijk om € 150,00 per gezinslid te declareren. Voor kinderen onder de 18 jaar is het echter mogelijk om, in plaats van de vergoeding van de HeusdenPas, een Jeugdsportfonds aanvraag in te dienen. Hieronder de basisregels voor het doen van Jeugdsportfonds aanvragen: 
 • Alleen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, die een HeusdenPas hebben en in de gemeente Heusden wonen.
 • Wanneer een kind gebruik maakt van het Jeugdsportfonds Heusden vervalt de 150 euro die gedeclareerd mag worden met de Heusdenpas. Hij/zij kan nog wel gebruik maken van de 50% korting die je met de HeusdenPas bij diverse organisaties kunt krijgen.
 • Per jaar mag er maximaal 225 euro besteed worden aan contributie van een sportvereniging/-organisatie. Hiervan mag maximaal 100 euro besteed worden aan sportkleding/-attributen (afhankelijk van de hoogte van de contributie blijft er een bepaald bedrag over). 
 • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/-winkel.
 • De sportvereniging/-organisatie moet aangesloten zijn bij NOC*NSF.
 • De aanvraag moet ieder sportseizoen/-jaar opnieuw aangevraagd worden, maximaal 1 aanvraag per jaar. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Wilt uw kind tussentijds van sport wisselen, dan ontvangt u geen vergoeding via Jeugdsportfonds. 
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.
 
Mijn Team
Teams
Statistieken
zaterdag 25 maart 2023
Aantal leden (info) 555
Nu online 503
Wedstrijden quicklinks
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 35% |week: %

Inloggen
BORDSPONSORS
ADVERTENTIESPONSORS
Contact
VMHC
 

Vlijmense Mixed Hockey Club

Postadres
Secretaris VMHC
Van Schuppenstraat 16
5253 DD Nieuwkuijk
[email protected]

Bezoek adres
VMHC
Bilderdijkstraat 2A
5251 LP Vlijmen

Facebook
VMHC

Telefoon Clubhuis
073-5115970

Bankrekening
IBAN: NL51RABO0154767875
Hockey Weekly