Technisch jeugdbeleid
29-4-2020  | 
Technisch jeugdbeleid

De TC is de afgelopen tijd druk geweest met het uitwerken van het technisch jeugdbeleid. In het beleid staat hoe we de teams indelen en hoe we de trainingen en trainers verbeteren. 

Plezier en ontwikkeling

VMHC baseert zijn technisch beleid voor jeugdspelers op het beleid van de KNHB: ‘6x vooruit in hockey’. Voor VMHC zijn daarbij plezier en ontwikkeling voor alle jeugdleden de belangrijkste uitgangspunten. Plezier zien we als lol in de sport, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en je prettig voelen in je team en op de club. Ontwikkeling betekent vooral spelenderwijs leren hockeyen en uiteindelijk steeds beter worden in het hockeyspel, de techniek en de tactiek.

Alle spelers krijgen dezelfde brede opleiding. Er is ruimte voor iedereen, fouten maken mag en ontwikkelen doen we spelenderwijs. Want van spelen leer je het meest. Dat geldt ook voor hockey en daar draait het om bij VMHC.

In het technisch beleid staat hoe we dit willen bereiken. Het beleid gaat over verschillende onderwerpen als teamindeling, trainen/trainers, coaches, keepers, selectie-/prestatieteams. Hieronder focussen we op de trainingen, de teamindeling en de selectieprocedure voor de prestatieteams.

Trainingen

Spelend leren: brede basis, hogere top

Spelend leren is bij de ontwikkeling van jonge spelers heel effectief. Dat is bij hockey niet anders. Daarom bestaan de trainingen bij jonge spelers voornamelijk uit allerlei spelvormen. Naarmate de spelers ouder worden komen er steeds meer wedstrijd- en competitie-elementen in de trainingen en verdwijnen de spelletjes naar de achtergrond. Dat doen we geleidelijk van F naar A. Bovendien zorgen ervoor dat de trainingen goed passen bij wat het team aankan. We kijken onder andere naar het spel, naar hoe serieus de spelers zijn en naar tactiek en techniek.

Zo bouwen we aan het zelfvertrouwen van spelers en aan een brede basis van hockeyers. Van hieruit werken we aan een hogere top. Om die brede basis te bouwen zien we de F t/m D als opleidingsteams en gaan we vanaf de C-lijn selecteren. Vanaf de C zijn er breedte- en selectieteams. Van de selectieteams verwachten we extra inzet, zowel bij de training als in de wedstrijden.

Selectie doen we niet eerder. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jonge spelers tot een jaar of 13 (begin middelbare school) zich wisselend ontwikkelen. Het is lastig te zeggen dat een ‘talent’ uit bijvoorbeeld de E later een écht goede speler wordt. Spelers ontwikkelen zich niet in een rechte lijn en sterke spelers kunnen ingehaald worden door spelers waarbij talent zich juist later laat zien. Of andersom. Bovendien laat talent zich niet altijd zien en ontwikkelen spelers zich met pieken en dalen. VMHC kiest er voor alle jeugdspelers zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen.

Plezier in hockey en je ontwikkelen gaan niet zonder goede trainingen. Daarvoor volgen we het trainingsprogramma Kids Power. Als club streven we ernaar dat de kwaliteit van de trainingen en trainers continu verbetert. Vanaf volgend seizoen gaan we bovendien zorgen voor meer HT3-gekwalificeerde trainers. Hoe we dat doen, volgt.

Teamindeling

We kijken bij het indelen van alle teams naar leeftijd, gelijkgestemdheid en sociale aspecten:

  • Leeftijd. We bepalen in welke lijn een speler zit op basis van zijn of haar leeftijd op 1 oktober. Dit is de peildatum en de leeftijdsrichtlijn van de KNHB. Daarnaast streven we ernaar dat de leeftijden in een team niet te veel uiteenlopen. In principe zitten de eerstejaars in een lijn bij eerstejaars en tweedejaars bij tweedejaars.
  • Gelijkgestemdheid in motivatie en inzet. Dit is cruciaal bij het indelen. We plaatsen zoveel mogelijk spelers met dezelfde motivatie en inzet bij elkaar in een team.
  • Sociale aspecten. Wij kijken hierbij naar aspecten zoals vriendjes en vriendinnetjes, karakter of woonplaats. We streven hierbij naar een gezonde mix. Binnen een team plaatsen we bijvoorbeeld kinderen uit dezelfde omgeving. Tegelijk zorgen we ook voor spreiding, zodat spelers (nieuwe) vriendjes kunnen maken.

De indelingscriteria gaan uit van een ideale situatie. Soms is het praktisch niet haalbaar, bijvoorbeeld vanwege aantallen spelers in een bepaalde lijn. Uitzonderingen zijn daarom altijd mogelijk. Het indelen van goede en leuke teams is het doel en blijft uiteindelijk een hele puzzel. Afwijken van de leeftijdsregel van de KNHB kan bij uitzondering: een speler in een lagere lijn opstellen gaat alleen met dispensatie van de bond. Kinderen in een lijn hoger plaatsen kan ook, dan volgen we hem of haar goed.

Vrienden en vriendinnen verzoeken kunnen ingediend worden bij de TC*.

Indeling F t/m D, opleidingsteams
Alle teams vanaf de F tot en met de D-lijn delen we dezelfde manier in: als opleidingsteams. Dat doen we op basis van de drie bovenstaande punten: leeftijd, gelijkgestemdheid en sociale aspecten.

Indeling C t/m A, breedteteams
Vanaf de C-lijn wijzen we het 1e en/of 2e team aan als een prestatieteam. De andere teams zijn breedteteams. Bij de breedteteams volgen we de drie criteria leeftijd, gelijkgestemdheid en sociale aspecten.

*Vriendenverzoeken

Bij de indeling van de opleidings- en breedteteams kunnen vriendenverzoeken worden ingediend. Hiervoor hanteren we de volgende spelregels: 

  • Het verzoek moet wederzijds zijn. Beide vrienden of vriendinnen moeten zelfstandig een verzoek indienen. Enkelvoudige verzoeken nemen we niet mee;
  • Vriendenverzoeken gelden alleen voor opleidings- en breedteteams;
  • Vrienden moeten in dezelfde leeftijdscategorie spelen;
  • Een verzoek heeft het meeste kans van slagen bij een klein aantal vrienden;
  • Het indienen van een vriendenverzoek is geen garantie dat deze ook wordt gehonoreerd.

Selectieprocedure voor de prestatieteams

Indeling C t/m A, selectieteams

Voor de selectieteams komt er een vierde criterium bij: wedstrijdgericht. Wedstrijdgerichtheid gaat over de rol van een speler in het samen hockeyen en een goede prestatie neerzetten. Daarnaast gaat het om aspecten, zoals spelinzicht, mentaliteit en techniek. Ook hier is per lijn weer een geleidelijke opbouw in selecteren. Leeftijd en sociale aspecten worden minder belangrijk. Gelijkgestemdheid en wedstrijdgerichtheid worden belangrijker. Uiteindelijk selecteren we voor de A1 de beste spelers in die lijn.Bijlage: Technisch beleid jeugdspelers VMHC 2020.pdf

terug naar vorige scherm
Mijn Team
Teams
Statistieken
donderdag 1 oktober 2020
Aantal leden (info) 500
Nu online 73
Vandaag jarig
Veerle Houtman
Thijmen Mortier
Sanne Zandvliet
Wedstrijden quicklinks
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 20% |week: 49%

Inloggen
BORDSPONSORS
ADVERTENTIESPONSORS
Contact
VMHC
 

Vlijmense Mixed Hockey Club

Postadres
Secretaris VMHC
Van Schuppenstraat 16
5253 DD Nieuwkuijk
[email protected]

Bezoek adres
VMHC
Bilderdijkstraat 2A
5251 LP Vlijmen

Facebook
VMHC

Telefoon Clubhuis
073-5115970

Bankrekening
IBAN: NL51RABO0154767875
Hockey Weekly